Prilagodba

Prilagođavamo vaš sustav za slanje poruka putem naše aplikacije. Centralizirajte naručivanje u kalendar sustavu te imajte potpunu kontrolu otkazivanja naručivanja.

Slanje poruka

Pošaljite poruke korisnicima pojedinačno, "BULK SMS" prema kreiranim grupama ili putem odabranog datuma kalendara.

Statistika

Pratite statističke omjere otkazivanja ili potvrde dolaska. Pretražite i kreirajte detaljna izvješća za daljnju obradu.

Administracija

Administrirajte modulima aplikacije poput kreiranja novih korisnika, grupa slanja, predloška poruke, djelatnika, pacijenata...

87+
zadovoljnih korisnika

Više od 15000 poslanih poruka.

RWD

Responsive Web Design (RWD) aplikacija prilagođena veličini ekrana uređaja s kojeg im korisnik pristupa.

Statistika

Aplikacija prikuplja i obrađuje podatke slanja/primanja poruka te ih prikazuje putem interaktivnih grafova.

graf

Provjera

Provjera slanja/primanja poruka prema operaterima, izrada izvješća te detaljna pretraga podataka u bazi.

Naručivanje

Vodite kalendar naručivanja te prema odabranim parametrima pošaljite obavijesti o naručivanju.

Galerija

Pregled aplikacije.

Sustav za slanje tekstualnih (GSM) poruka

+sms aplikacija kreirana za naručivanje pacijenata zdravstvenim ustanovama.

+sms

Namjena

Osnovna namjena +sms aplikacije je proširiti funkcije postojećih sustava u zdravstvu i zdravstvenim ustanovama (BIS...) kako i ostalim institucijama koje imaju potrebu za smanjenjem liste naručivanja.

+sms
+sms

Tehnologija

+sms aplikacija je kreirana zadnjim alatima koji su trenutno aktualni na tržištu. Razvijamo i koristimo pretežno naše algoritme za obradu podataka i programske zahtjeve korisnika.

Princip rada

Kratki opis principa rada u +sms aplikaciji.

Unos podataka

Unos osnovnih podataka - djelatnici, tekst poruke, definiranje grupa i korisnika aplikacije.

OSNOVNI PODACI
Početak rada

Unos klijenata

Unos klijenata aplikacije sa osnovnim podacima - ime, prezime, mobilni broj, napomene.

KLIJENTI
Klijenti poruka

Naručivanje u kalendaru

Za unešene klijente kreiramo naručivanje za određeni datum sa odabirom doktorice/ra, vremena pregleda, boje za legendu.

NARUČIVANJE
Naručivanje u kalendaru

Slanje poruka

Nakon što unesemo klijente (obavezno) šaljemo poruke i definiramo vrijeme naručivanja. Obzirom da sustav ima više vrsta slanja nije nužno definirati vrijeme u kalendaru, dovoljno je odabrati korisnike pojedinačno te poslati poruku ili pridružiti korisnike grupama za grupno slanje.

SLANJE
Slanje poruka

Pregled i odobrenje

Nakon slanja potrebno je periodički izvršiti pregled (aplikacija ima alarm dolaznih poruka) dolaznih poruka te promptno izvršiti korekciju kalendara naručivanja da bi oslobodili vremena za nove prijave.

PREGLED I ODOBRENJE
Korekcija naručivanja

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja ili možda prijedlog pošaljite nam upit.

Nitor Media
Štefanovečka cesta 56
10040 Zagreb, HR
P: (385) 99-7070-550
P: (385) 98-1633-065

Nmedia polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela aplikacije, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Nmedia aplikacije i podložno je tužbi.

© 2006 Nitor Media